پیچک

 • کد نمایش افراد آنلاین
 • سیب کال حوا

  سیب کال حوا

  حرف آخر


  رئیس جمهور عزیز، آشیخ حسن بازم سلام
  حرفای تازه ای دارم، بازم دارم واسه ت پیام

   

  به جا آوُردی بنده رو؟ به چشمتون آشنا میام؟
  می دونی که رودرواسی، نمی کنم با رفقام

   

  همه میگن پشت سرت،آشیخ حسن مردده
  کارای بد بده ولی، کاری نکردنم بده

   

  یادت میاد زندگی رو، قول دادی آسون می کنی
  هرکسی حق ملت و، خورده تو زندون می کنی

   

  نون و پنیر مردم و، برۀ بریون می کنی
  گفتی تو صد روز وطن و، مثل گلسّون می کنی

   

  فک می کنی که چن تا صفر، جلوی یک باشه صده؟

  کارای بد بده ولی، کاری نکردنم بده


   

  گفتی یه کاری می کنی، درآمدا زیاد باشه
  مدیربشه هرکی که باعرضه وباسوادباشه

   

  جوری که یارانه می خواد نباشه، یا می خواد باشه
  نه این که آقازادۀ خوش ژنِ خوش نژاد باشه

   

  بگو یکی بی ژنِ خوب، کجا مدیر ارشده؟
  کارای بد بده ولی، کاری نکردنم بده

   

  صندوق ملی حمایت از هنر باز نشد
  به جز اینا چه قولائی، دادی و آغاز نشد

   

  قواعد ممیزی هنوز احراز نشد
  عینهو کنسرت و مَشَد، ساز تو هم ساز نشد

   

  بی حرکت مونده هنو، حرفائی که مشدَّده
  کارای بد بده ولی، کاری نکردنم بده

   

  گفته بودی آزادی بیان برام مقدسه 
  الان میگی به من چه فیلـ...ـتِر کار اهل مجلسه

   

  دست و وزیر و دکمه که، یه قصۀ مشخصه
  حالا بگو پیام من، چه جور به گوشِت برسه؟

   

  تلگرامم که فیلتره، سروش که زیر رصده
  کارای بد بده ولی، کاری نکردنم بده

   


  تو دورۀ نامزدیتون، وعده دادی خیلی زیاد
  میوۀ خوب و نوبرش، برجامه که بگم براد

   

  صدتا درخت باغتون، فقط یه بیستاش میوه داد
  اونم کار پسرعموی خودمه، آقا جواد

   

  نسبت بیس به صد کمه، حداقلش نَوَده
  کارای بد بده ولی، کاری نکردنم بده

   

  وقتی خرابه بم هنوز، شهرای لبنان کدومه؟
  باور کن این ها که میگم، حرف تموم مردومه

   

  چراغی که به خونه مون رواس به مسجد حرومه
  یالاّ پاشو یه کاری کن، بجم داداش، وخ تمومه
   

   

  چش بزنی به هم، میگن سال هزار و چارصده

  کارای بد بده ولی، کاری نکردنم بده


   

  تهران 97/3/12

  https://t.me/a_message_from_kave/1341

  https://t.me/a_message_from_kave/1342