پیچک

 • کد نمایش افراد آنلاین
 • باغ در شکسته - سیب کال حوا
  X
  تبلیغات
  رایتل

  سیب کال حوا

  باغ در شکسته

  رفتم پیش قوم دل شکسته

  دیدم حسنی بالا نشسته

  گفتم: حسنی، امید چه طو شد
  گف: والاّ به خدا

                     بلاّ به خدا

                               کیلید گم شد

                      تهران 1395/9/17